Uudistu tai kuole

Mainostoimiston uudistustahti kiihtyy asiakkaan eduksi.

Ajatus-talossa ekonomit, teolliset muotoilijat, graafikot ja humanistit työskentelevät aina tiimissä: Sari Poikonen, Päivi Kilpimaa, Heikki Kärnä ja Taina Torvela palvelukonseptin suunnittelupalaverissa.

Automaatio, vaikuttajamarkkinointi, virtuaalitodellisuus, digitalisaatio, bränditarina… Yritysten toimintaympäristö on tullut aiempaa monikanavaisemmaksi maailman muuttuessa ympäriltä. Niukkenevat resurssit ajavat monet toimimaan ”tehdään itse, tulee halvemmaksi” – metodilla, mutta pystyykö kukaan hallitsemaan kaikkea sitä muutosta joka on tapahtunut? Osataanko yrityksessä tehdä oikeita asioita markkinoinnissa?

Mainostoimisto Ajatus Rovaniemellä on lähtenyt rohkeasti muuttumaan maailman myötä näyttämällä suuntaa, ei vain seuraamalla tapahtumia ja reagoimalla jälkikäteen. Tämä kaikki siksi, jotta asiakkaalla on helpompaa ja tuloksellisempaa.

Tiimeissä erityisosaajia

Kun teollinen muotoilija, kauppatieteilijä, graafikko, yhteiskuntatieteilijä ja humanisti miettivät päivittäin asiakkaiden myynninedistämistoimia, huomaa jokainen, että mainostoimistoala on muuttunut muun ympäristön myötä. Edelläkävijäyritykset ovat ennakkoluulottomasti muokanneet omaa toimintaansa, ja haluavat näyttää suunnan tulevaisuuteen. Mainonnassa ja markkinoinnissa ovat uudet työkalut, toimintatavat ja – ympäristöt. Viestintätyön sisältö on laajentunut. Jotta voidaan luoda mielikuvia, kasvattaa markkinaosuuksia, erottua palvelulla ja toteuttaa asiakkaan toiveita, tarvitaan tuoretta markkina- ja asiakastietoa ja kykyä tulkita, soveltaa ja toimia alati mullistuvassa ympäristössä. Pelkkä design ei riitä, on kyettävä muotoilemaan myös sisältö ja käytettävyys.

Rovaniemeläinen Mainostoimisto Ajatus Oy on vastannut asiakkaiden tarpeisiin ja toimintaympäristön muutokseen rekrytoimalla eri alojen osaajia ja laajentamalla koko ajan palvelukonseptiaan. Yritykset tarvitsevat entistä vahvempia myynninedistämispalveluita. Perinteisempien esite- ja nettituotantojen lisäksi esillä ovat voimakkaasti brändiin liittyvät tehtävät sekä palvelumuotoilu ja tuotteistaminen unohtamatta kuitenkaan markkinoinnin, viestinnän ja myynnin osa-alueita.

- Jokainen päivä on aina erilainen ja innostava. Asiakkaan erottumisen eteen on tehtävä kaikki voitava ja hallittava kaikki modernit viestintäkanavat ja autettava asiakasta hiomaan palvelusisällöt kuntoon, toteaa projektipäällikkö KTM Päivi Kilpimaa.

Mitattavia tuloksia

- Rovaniemi tarjoaa erinomaiset puitteet mainostoimiston johtamiseen. Oppilaitokset kouluttavat osaavaa henkilöstöä, ja lisäksi täältä löytyvät monet meille tärkeät kumppanit kuten kuvaajat, koodarit, asiakastutkimustekijät, äänimaailmojen asiantuntijat ja muu tekninen henkilöstö, toteaa toimitusjohtaja KTM Taina Torvela.

- Haluamme rohkaista kaikkia yrittäjiä kysymään itseltään kannattaako kaikkea tehdä itse, vai hankkiiko osaamisen ammattilaisilta. Tuloksellinen markkinointi vaatii erityisosaamista ja kokemusta hyvistä käytänteistä. Jos tehdään vääriä asioita väärään aikaan puoliteholla, tulos on huono, eikä sellaista kenenkään kassa kestä, Torvela jatkaa, ja sanoo yksinomaan viimevuosina yleistyneet verkkokaupan ja sosiaalisen median luovan aivan oman, erityisen toimintaympäristön. Se, että jokin alusta on helppokäyttöinen, ei takaa sen toimivuutta silloin, kun tavoitteena on tuloksellisuus, joka pitäisi vielä kyetä mittaamaan luotettavasti.

”Mainonta ei auta, jos tuote ei ole ostajan mieleen. Varmin tulos tulee erilaistamalla palvelusisällöt.” Taina Torvela

Markkinointi tulisi aina nähdä investointina, jolle määritellään mitattavat tavoitteet ja tuloksia seurataan lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Markkinointi on tapa tehdä rahaa ja siksi jokainen panostus tulee olla tavoitteen kautta perusteltavissa. Parhaimpia mitattavia tuloksia asiakkaalle on Torvelan mukaan syntynyt palvelumuotoilutöissä, kun on muotoiltu koko tuote- ja viestintäsisällöt kohderyhmälähtöisesti kuunnellen ja kohdistaen. Yli 20 % lisämyynti uuden palvelukonseptin tavoitteellisessa lanseerauskampanjassa on täysin realistinen.

Markkinointi on palvelua

- Ajatus Oy on yhtä kuin sen henkilöstö, yksin ei kukaan voi menestyä. Intohimo onnistua, tuloksiin sitoutuminen ja asiakkaiden menestyksestä välittäminen ovat siinä kantavia voimia tiimiemme toiminnassa, Taina Torvela sanoo ja antaa vilpittömän kiitoksensa henkilökunnalleen. Kokonaisvaltainen markkinointiratkaisujen työstäminen vaatii tietoa, taitoa ja kokemusta. Ajatuksen tiimit palvelevat eri toimialan yrityksiä, mutta erityis- osaaminen löytyy elämysteollisuudesta, josta Rovaniemi ja Lappi tunnetaan.

Tarvitaan lisäksi asennetta ja joustavuutta, jolloin palvelukokemus on hyvä molemmin puolin, ja toivottua tulosta syntyy. Kaikki tehdään ajatuksella asiakkaan tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimimme usein asiakkaidemme markkinointiosastona ja autamme yrittäjiä parantamaan tuloksentekokykyä asiakasorientoituneesti, sanoo ekonomi Taina Torvela.

Mainostoimisto Ajatus Oy

 • Perustettu 2002
 • Myynninedistäjä, palvelukehittäjä, tulosmittaaja sekä jatkuvan kilpailu- ja erilaistamiskyvyn jalostaja.
 • Yritys on erikoistunut palvelumuotoiluun, brändilinjauksiin sekä verkkopalveluiden tuottamiseen.
 • Yritys toimii useiden yritysasiakkaiden markkinointiosastona.
 • Omistaja, yrittäjä KTM Taina Torvela

Miten palvelumuotoilu auttaa?

 • Syventää ostajaorientaatiota
 • Jalostaa tuotteen käytettävyyttä ja erottuvuutta
 • Hioo palvelun myyntivalmiiksi
 • Luo puhuttelevat myyntityökalut
 • Tuottaa mitattavat myyntikeinot
 • Parantaa kannattavuutta

Mitä hyötyä BrändiTehosta?

 • Lisää erilaistamiskykyä
 • Kirkastaa brändiytimen ja myyntidesignin
 • Terävöittää asiakaslupaukset
 • Tarkentaa panos-tuotos -päätökset
 • Käynnistää viestinnän suunnitelmallisuuden

UX-palvelu auttaa, kun tarvitaan

 • Uusia asiakaspalveluja verkkosivuille
 • Myyvät ja profiloivat nettisivut
 • Käyttäjäystävälliset verkkokauppapalvelut

www.ajatus.fi