Turvallisuutta ei tehdä yksin

Turvallisuus tehdään yhdessä.

Arktisen turvallisuusklusterin eli lappilaisen turvallisuusverkoston tavoitteena on ennakoida ja varmistaa lappilaisten elinkeinojen häiriötön toiminta. Lapin sijainti, harva asutus, luonnonolosuhteet ja toisaalta suuret matkailijamäärät edellyttävät turvallisuudelta riskienhallintaosaamista ja arktista olosuhdeosaamista. Avainsana tekemisessä on verkosto-osaaminen.


Arjen turvallisuus

Arjen turvallisuus on ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin kokonaisuus.

EUROOPAN PARAS ALUEKEHITYSMALLI.
Kuntien täytyy tuottaa kuntalaisille palvelut yhä pienemmin resurssein. Arjen turvaa kunnissa on Lapissa kehitetty toimintamalli, jonka avulla eri tahot saadaan toimimaan organisoidusti yhdessä. Kunnat johtavat prosesseja.Malli on voittanut Euroopan parhaan aluekehitysmallin palkinnon. (European Public Sector Award, ESPA 2013)

MITEN?

 • Ennakoiva ote
 • Kaikilla toimijoilla yhteinen päämäärä

MITÄ?

 • Turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö
 • Turvalliset koulut
 • Liikkumisen turvallisuus
 • Toimivat peruspalvelut ja nopea avunsaanti tarvittaessa

YHTEYS
Kunta-asiantuntija Marjo Säärelä, marjo.saarela@lapinliitto.fi

Matkailun turvallisuus

Matkailun turvallisuus vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja häiriötöntä toimintaa sekä lisää matkailijoiden turvallisuuden tunnetta.

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmässä mukana olleet alueet.
Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmässä mukana olleet alueet.

KESKITETTYÄ TIETOA

 • Matkailun turvallisuuden tietopankki REIDAR matkailu.luc.fi/Hankkeet/Tutkimuksen-tietopankki
 • Matkailun turvallisuuden verkkosivusto www.matkailunturvallisuustyokalut.fi
 • matkailu.luc.fi/Turvallisuus

TYÖVÄLINEITÄ YRITTÄJILLE
www.matkailunturvallisuustyokalut.fi

 • Riskienhallintatyökalu riskien arviointiin ja hallintaan
 • Omavalvontatyökalu turvallisuuden kehittämiseen ja seurantaan
 • Matkailualuekohtaiset turvallisuussuunnitelmat

OSAAMISEN TASON NOSTO

 • Koulutustilaisuudet, harjoitukset ja yrityskohtaiset sparraukset
 • Paikalliset monialaiset turvallisuustyöryhmät
 • Lisätietoa matkailun alueorganisaatioilta

YHTEYS
TKI-päällikkö Eila Linna, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti, eila.linna@ulapland.fi

Meriturvallisuus

Meriturvallisuudessa keskitytään arktisten testaus-, harjoittelu-, koulutus- ja esittely-ympäristöjen kehittämiseen.

Tavoitteena on kansainvälinen arktinen testaus-, harjoitus- ja koulutuskeskittymä Kemiin.
Tavoitteena on kansainvälinen arktinen testaus-, harjoitus- ja koulutuskeskittymä Kemiin.

YRITYKSET JA KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA

 • Logistiikka
 • Riskienhallinta
 • Materiaaliosaaminen
 • Talvimerenkulku
 • Laivanrakennus
 • Jne.

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

 • Sää- ja olosuhdeosaaminen
 • Ympäristöratkaisut
 • Jääosaaminen
 • Jne.

IHMISET JA YHTEISKUNTA

 • Televiestintä jaradioteknologia
 • Lainsäädäntö
 • Satamat
 • Infrastruktuuri
 • Jne.

YHTEYS
Toimitusjohtaja Kimmo Heikka kimmo.heikka@digipolis.fi

Kaivostoimintaympäristön turvallisuus

Kaivostoimintaympäristön turvallisuus vahvistaa kaivosta ympäröivän alueen toimijoiden, asukkaiden ja palvelu-verkoston turvallisuutta.

Arvoverkosto muodostaa kaivostoimintaympäristön klusterin. Klusteri luo liiketoimintamahdollisuuksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
 

YHTEYS
Projektipäällikkö Pekka Iivari, pekka.iivari@lapinamk.fi

LISÄTIETOA KLUSTERITOIMINNASTA
TKI-päällikkö Eila Linna, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti, eila.linna@ulapland.fi

**

* * *

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeessa mukana on ollut Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen kehitys sekä verkostojen kautta muita alueen toimijoita.