Lappi on kehittämismaakunta

Lapissa on investoitu vuosien 2007–2013 välisenä aikana jopa 70 miljoonaa euroa erilaisiin innovointi- ja kehittämisympäristöihin. Miten näitä alun perin usein oppimisympäristöiksi rakennettuja tiloja käytetään yritysten innovointiin ja tuotekehitykseen?

44 erilaista kehittämisympäristöä yritysten käyttöön

Kehittämisympäristöt ovat fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä, oppimis- ja innovaatioympäristöjä, laboratoriota, tutkimustiloja, studiota, pajoja ja simulaatioympäristöjä, joissa tuotteita tai palveluita testata ja kehittää edelleen.
Vastikään kootussa Arktiset kehitystoimintaympäristöt -klusterissa on mukana seitsemän lappilaista organisaatiota: Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lapin ammattiopisto, Ammattiopisto Lappia, GTK, Luke ja Metsäkeskus.
Klusterissa on yhteensä 44 erilaista yritykselle ja yhteisöille vuokrattavissa olevaa kehittämis- ja innovaatioympäristöä. Tilat sijaitsevat eri puolilla Lappia esimerkiksi oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Klusterin kokoaminen on ollut mahdollista puolivuotisen Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeen kautta.
”Kokoamalla lappilaisia kehittämisympäristöjä verkostoksi, pyrimme saamaan kehittämisympäristöistä synergiaa toisilleen, mutta ensisijaisesti säästämään yrittäjien aikaa ja rahaa heidän etsiessään sopivaa pajaa, laboratoriota tai innovointitilaa”, sanoo projektipäällikkö Raimo Pyyny Lapin ammattikorkeakoulusta teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalta.

Teoriaa ja testausta todellisiin tarpeisiin

Sähkökelkan testaaminen –20 asteen lämpötilassa ei onnistu Lapissakaan luonnonolosuhteissa kuin talvisina pakkaspäivinä. Arctic Power -kylmätestauslaboratoriossa sähkökelkan ominaisuuksia voi testata pakkasessa vuoden ympäri. Kehittämisympäristöissä yritys voi testata tuotteitaan ja palveluitaan aidossa tai aidon kaltaiseksi rakennetussa ympäristössä.

Alueen tutkimuslaitoksissa ja oppilaitoksissa onkin usein erikoistunutta osaamista juuri sen alueen toimijoiden tarpeisiin.


”Kehittämisympäristö on pelikenttä yritykselle tai yhteisölle, joka haluaa kehittää tuotteitaan tai testata palveluitaan. Innovoinnin ja tuotekehityksen tarkoituksena parantaa tuotteen tai palvelun kilpailukykyä markkinoilla”, projektipäällikkö Pyyny Lapin ammattikorkeakoululta kertoo.

Oppilaitokset työelämän tukena ja päinvastoin

Tänä päivänä oppilaitokset ja tutkimusinstituutit toimivat entistä enemmän yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Oppilaitoksille esimerkiksi uusien materiaalien tuntemus ja siihen liittyvä testaustoiminta luo pohjan alueen teollisuuden ymmärtämiselle. Yhteistyö auttaa oppilaitoksista valmistuvia nuoria osaajia erikoistumaan ja työllistymään, yritys puolestaan saa osaavaa työvoimaa. Alueen tutkimuslaitoksissa ja oppilaitoksissa onkin usein erikoistunutta osaamista juuri sen alueen toimijoiden tarpeisiin.
Lapissa on kokemusta monen muun lisäksi esimerkiksi kylmätestauksen, metallialan, luonnontuotteiden kehittämisen ja matkailualan tutkimuksen saralta. Myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä liikunnan testausympäristöille juuri arktisissa olosuhteissa on nyt paljon kysyntää.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Raimo Pyyny, raimo.pyyny@lapinamk.fi

Peliohjeet yrittäjälle
Viiden tähden kehittämispeli
Pelilaudalle on nostettu esimerkkejä lappilaisista innovaatio- ja kehittämisympäristöistä.

1. 3D-tulostusympäristö

MITÄ: Nykyaikaisia kolmiulotteisia tulostuspalveluita erilaisista materiaaleista. 3D-mallinnus nopeuttaa tutkimus-, kehitys ja innovaatio-ketjuja ja siten tehostaa tuotekehitystä.
KENELLE: Yrityksille, yhteisöille ja pellepelottomille tuotekehitykseen, komponenttien testaukseen ja innovoinnin tueksi.
ESIMERKKI: Yritys haluaa saada nopeasti pikamallin luonnostellusta laitteesta.
MISSÄ: Lapin ammattiopisto, Rovaniemi
YHTEYS: tarmo.aittaniemi@lao.fi

2. Arctic Power

MITÄ: Arktisiin erityisolosuhteisiin ja älykkäisiin ICT-järjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja kehittämisyksikkö.
KENELLE: Yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat tehokkaammat tekniset järjestelmät tai testata tuotteiden toimintaa haastavissa olosuhteissa.
ESIMERKKI: Yritys testaa suunnittelussa olevan tuotteensa suorituskykyä pitkäaikaisessa käytössä –30 asteen lämpötilassa.
MISSÄ: Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi
YHTEYS: ari.karjalainen@lapinamk.fi

3. Luonnonvarakeskuksen laboratorio

MITÄ: Raaka-aineiden analysointia ja uusien tuotteiden innovointia.
KENELLE: Yritykselle, joka haluaa jalostaa luonnon raaka-aineita, testata uusia tuotteita tai etsiä kasvimateriaalista uusia komponentteja tulevaisuuden tuotteisiin.
ESIMERKKI: Yritys tarvitsee tuote-kehityksen ja markkinoinnin tueksi tietoa raaka-aineen ja jalostustuotteen ominaisuuksista sekä kansainvälisestä vertailusta.
MISSÄ: Luonnonvarakeskuksen laboratorio, Rovaniemi
YHTEYS: antti.hannukkala@luke.fi, susan.kunnas@luke.fi

4. Arctic Steel and Mining

MITÄ: Metallialan tutkimusta jatkojalostuksen tuotekehityksen tueksi.
KENELLE: Yrityksille, tutkimuslaitoksille sekä opetuksen laboratorioharjoituksiin
ESIMERKKI: Yritys testaa laboratoriossa ja valitsee asiantuntijoiden avulla sopivan teräksen vaativiin olosuhteisiin soveltuviin tuotteisiinsa.
MISSÄ: Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi
YHTEYS: rauno.toppila@lapinamk.fi

5. Video- ja äänistudio

MITÄ: Kaluston tai studion vuokraamista asiantuntijapalveluineen erilaisiin kehitys-, tutkimus- ja tuotantohankkeisiin. Av-tuotantopalvelua opiskelija- ja -yritysyhteistyönä.
KENELLE: Paikallisille yrityksille, organisaatioille, järjestöille tai elokuvayhtiöille.
ESIMERKKI: Lappilainen matkailuyritys tilaa paikalliselta av-yritykseltä mainoskonseptin ja sen toteutuksen. Työ tehdään yhdessä yliopiston kanssa.
MISSÄ: Lapin yliopisto, Rovaniemi
YHTEYS: timo.haanpaa@ulapland.fi
 

6. Sosiaali- ja terveysalan simulaatioympäristö

MITÄ: Avoin ja monialainen koulutus- ja oppimisympäristö simuloimaan käytännön tilanteita, joiden harjoittelu voisi olla muuten haasteellista.
KENELLE: Alan ammattilaisille koulutus-, opetus- ja tuotekehityskäyttöön sekä kokeilu-, näyttely- ja testausympäristöiksi.
ESIMERKKI: Työyhteisö kouluttaa henkilökuntaansa toimimaan tiiminä ja tunnistamaan asiakkaan vointiin liittyviä keskeisiä asioita.
MISSÄ: Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi
YHTEYS: hannele.kauppila@lapinamk.fi

* * *

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeessa mukana on ollut Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen kehitys sekä verkostojen kautta muita alueen toimijoita.