Euroopan arktinen johtotähti

Lapista löytyy tarvittavaa syvää asiantuntijaosaamista teollisuuden aloilla ja ihmiset ovat sitoutuneita alueen kestävään kehittämiseen.

”Lappilaisen teollisuuden tuotteet käyvät sellaisenaan vaativiinkin olosuhteisiin. Arktinen olosuhdeosaaminen on tuotteissa ja palveluissa sisäänrakennettua eikä sitä yrityksissä aina tiedosteta kilpailutekijäksi”, toteaa ohjelmapäällikkö Kari Poikela Kemin Digipolikselta. Syvän asiantuntijaosaamisen lisäksi lappilaiset toimijat ovat hyvin verkostoituneita ja tuntevat toisensa. Tämä edesauttaa asioiden nopeaa edistämistä silloin kun siihen on tarvetta.

Millainen on Lapin arktiseen liiketoimintaan liittyvien alojen kasvupotentiaali?

Kasvupotentiaali
Lähde: Arktisen erikoistumisen ohjelma 2013, sivu 24

Lappi on Euroopan mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostuksessa

  1. Lappi valittiin viime vuonna yhdeksi Euroopan klustereiden kehittämisen mallialueeksi viiden muun eurooppalaisen kärkialueen joukossa.
  2. Valittujen alueiden tehtävänä on kehittää uutta eurooppalaista klusterimallia, joka hyödyntää laajasti alueiden toimijoiden olemassa olevia luonnollisia vahvuuksia.
  3. Lapin vahvuuksia ovat vakaa yhteiskunta, hyvä infrastruktuuri, arktisten olosuhteiden hallinta sekä monipuoliset luonnonvarat.
  4. Luonnovarojen kestävän jalostamisen klusterityötä Lapissa jatketaan Arctic Business Consept (ABC) -hankkeessa. Toimialarajat ylittävässä klusterissa tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn, kestävän kasvun ja kansainvälistymisen kehittymistä.
Mallialueet

Aika nostaa lappilaisen teollisuuden profiilia

Arktisten investointien huuman on arvioitu olevan kymmeniä, jopa satoja miljardeja euroja. Arktiselle osaamiselle ja erikoistumiselle on tarvetta.
”Meidän pitää asettaa tavoitteet tarpeeksi korkealle. Markkinoitaessa Lappia kokonaisuutena ja tärkeänä osana Pohjoiskalottia, olemme mielenkiintoinen ja hyvin varteenotettava partneri kansainvälisillä markkinoilla ja kilpailtaessa esimerkiksi EU-rahoituksesta”, Poikela jatkaa.
Arktisuuden lisäksi uutta lappilaisten yritysten menestysaaltoa kuvaa ekoinnovatiivisuus, teollisten symbioosien hyödyntäminen ja kestävä tapa toimia. Lapin teollisuusstrategian mukaan luonnonvaroja jalostetaan luontoa ja ihmisiä kunnioittaen sekä yhteistyössä muiden elinkeinojen kanssa.

Lapin teollisuutta


Vakuuttavuutta verkosto­yhteistyöstä

Vakuuttavuutta ja vaikuttavuutta kansainvälisillä markkinoilla luo luotettava alueellinen toimijaverkosto. Teollisuuden ja kaivosten sekä niiden palveluyritysten kestävään kasvuun tähtäävää kehittämistyötä on tehty Lapissa jo pitkään.
Toimijaverkoston yhteistyötä on haluttu kuitenkin entisestään tiivistää. Tähän pyrkii syksyllä 2015 perustettu arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin kehitystiimi laajassa yhteistyössä muiden Lapin klustereiden kanssa.
Euroopan aluekehitysrahaston tukema Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hanke on mahdollistanut klusterikehittämisen puolen vuoden tehokurssin myös arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterille.

”Meidän pitää asettaa tavoitteet tarpeeksi korkealle. Markkinoitaessa Lappia kokonaisuutena ja tärkeänä osana Pohjoiskalottia, olemme mielenkiintoinen ja hyvin varteenotettava partneri kansainvälisillä markkinoilla ja kilpailtaessa esimerkiksi EU-rahoituksesta.”

Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri kokoaa metsä-, metalli- ja kaivosaloilla toimivat teollisuusyritykset sekä niiden palvelutoimijat samaan verkostoon, jolle tukea antavat alueen kehittämis-, tutkimus- ja rahoitusorganisaatiot. Yhteistyö auttaa yrityksiä esimerkiksi tuotekehityksessä, uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa, kansainvälistymisessä ja edunvalvonnassa.
Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja, yhteistyökumppaneita ja rahoitusmahdollisuuksia, joiden avulla saadaan lisää menestystä Lapin arktisen teollisuuden yrityksille. Elinkeinoelämän kasvu lisää työpaikkoja ja siten hyvinvointia koko alueella.

LISÄTIETOJA
Ohjelmapäällikkö Kari Poikela, kari.poikela@digipolis.fi

* * *

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeessa mukana on ollut Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen kehitys sekä verkostojen kautta muita alueen toimijoita.