Klusteritoiminnan tavoitteena konkreettiset tulokset

Miten klusteri toimii?

Pitkän linjan klusteriasiantuntija Jukka Teräs Nordregiolta, miksi lappilaista klusteriyhteistyötä tarvitaan juuri nyt?
Lapissa on kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista, korkeatasoisia tuotteita ja palveluja sekä paljon ideoita kaupallistettavaksi. Lappilaisten toimijoiden klusteriyhteistyö lisää Lapin osaamisen ja osaajien näkyvyyttä ja nostaa esiin uusia mahdollisuuksia saada kehitettyjä tuotteita ja palveluita markkinoille. Lappi valittiin vuonna 2014 EU:n klusterimallialueeksi 44 hakijan joukosta – nyt on erinomainen ajoitus hyödyntää ja markkinoida lappilaista klusteriyhteistyötä myös kansainvälisesti!

Onko klusteriyhteistyölle todellista tarvetta?
Alueellisia klustereita on käynnistetty ja kehitetty eri puolilla maailmaa jo pitkään. Klustereiden mallit ja toteutustavat vaihtelevat, mutta klusteritoiminnan ytimessä oleva yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten, julkissektorin ja rahoittajien yhteistyö on tuonut alueille ja alueiden toimijoille euroja, työpaikkoja ja näkyvyyttä. Tarve klusteriyhteistyölle on edelleen olemassa, ja aktiivisimmat alueet ja alueiden toimijat hyödyntävät klustereita tehokkaasti.

Mitkä ovat yritysten motiivit osallistumiseen?
Yritykset hakevat klusteriyhteistyöstä lisääntyvää kilpailukykyä, euroja ja työpaikkoja. Klusteriyhteistyö onnistuu parhaiten, kun yritysten keskeiset tavoitteet otetaan alusta saakka huomioon. Yritykset toki välillä kilpailevat keskenään, mutta klustereissa etsitään ja edistetään yritysten yhteistyötä kilpailutilanne huomioon ottaen. Yritykset hakevat klusteriyhteistyöstä myös uusia avauksia, ideoita ja kontakteja toimintansa kehittämiseen.

Mitkä ovat haasteita klusteriyhteistyössä?
Klusteriyhteistyö testaa alueen ja sen toimijoiden yhteistyökykyä. Klusteriorganisaatioiden vetäjien tulee kyetä innostamaan toimijat mukaan aktiiviseen yhteistyöhön. Haasteena on konkreettisuus: pelkkä lisääntynyt yhteistyö ei riitä, vaan sen tulee johtaa mitattavissa oleviin tuloksiin kuten eurot, työpaikat, uudet tutkimus- ja innovaatiohankkeet. Klusteriyhteistyö sinällään ei automaattisesti takaa onnistumisia.

Millaista lappilaisten klustereiden yhteistyön sisältö voisi tulevaisuudessa olla?
Toimijoiden lähtökohdista syntyvää, aktiivista ja innostavaa, riittävän pitkäjänteistä, mutta samalla tuloshakuista klusteriyhteistyötä. Lapin ja sen toimijoiden etua konkreettisesti ajavaa toimintaa.

* * *

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeessa mukana on ollut Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin AMK, Lapin yliopisto, Rovaniemen kehitys ja verkostoitumisen kautta muita alueen toimijoita.