Klusterissa älykkyys tiivistyy

Miten lappilaiset toimijat pääsisivät paremmin hyödyntämään kansainvälisesti kilpailtavaa EU-rahoitusta? Miten luonnonvaroja kestävästi käyttävät lappilaiset yritykset saisivat uutta potkua kansainvälisille markkinoille? Entä mitkä asiat hidastavat näitä prosesseja? Muun muassa näiden kysymysten äärellä syntyi kesällä 2015 Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hanke.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman puolivuotisen ASP-hankkeen tavoitteena on viedä kasvukykyisiä lappilaisia klustereita kohti kansainvälisiä areenoita ja uusia markkinoita. Lähtökohtana nähdään alueellisen yhteistyön vahvistaminen. Hankkeella pyritään vahvistamaan Lapin elinkeinoelämän ja lappilaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kanssakäymistä.

Miten klusteri toimii?
1. Klusteri kokoaa verkostoon alueen yrityksiä, joilla on halua kasvaa ja kehittyä. 2. Julkiset ja yksityiset rahoittajat tukevat klusterin kasvua ja kehitystä. 3. Kehittämisyhtiöt, aluekehitysorganisaatiot ja muut elinkeinoelämän tukipalvelut auttavat klusteriyrityksiä esimerkiksi edunvalvonnan ja bisnesosaamisen kehittämisen kautta. 4. Yhteistyö koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa mahdollistaa klusteriyrityksille tutkimus- ja innovaatiotoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. 5. Kolmannen sektorin toimijat vahvistavat klusterin tavoitteita. 6. Klusteri tuo ja vie uusinta kansainvälistä tietoa. 7. Klusteri toimii tiiviissä yhteistyössä viran-omaisten kanssa. 8. Verkostoyhteistyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita ja alueellista erikoistumista. Yritykset löytävät uusia markkinoita ja tämän seurauksena liiketoiminta kasvaa. Alueen osaamisvahvuuksiin perustuva erikoistuminen tukee elinkeinoelämää. Yksityiselle puolelle syntyneet uudet työpaikat tuovat lisää asukkaita Lappiin. Työllisyys nousee ja hyvinvointi kasvaa.

HANKKEESSA PANOSTETAAN verkostoitumisen lisäksi erityisesti hanketoiminnan kansainvälistymiseen. Sitä pyritään vahvistamaan esimerkiksi kansainvälisen rahoitusosaamisen kautta sekä verkostoitumalla Euroopan tasolla. Parhaita käytäntöä ja klusterimallia on käyty ottamassa muun muassa Iso-Britanniassa ja Espanjassa, missä klusterityötä on tehty jo vuosikymmen.

ASP-hankkeen viisi ”arktista älykkäästi erikoistunutta klusteria” ovat yrityksistä, elinkeinoelämän tukipalveluista, rahoittajista, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista sekä muista alueen toimijoista muodostuneita monialaisia alueellisia toimijaverkostoja:

  • Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri

  • Arktinen älykäs maaseutuverkosto

  • Arktinen turvallisuusklusteri

  • Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri

  • Arktinen muotoiluklusteri

Mukana hankkeessa ja klustereissa ovat Lapin liiton lisäksi Digipolis, Geologian tutkimuskeskus, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Luonnonvarakeskus, ProAgria ja Rovaniemen kehitys sekä verkostoitumisen kautta muut alueen toimijat. Hanketoimijoiden tavoitteena on klusteriyhteistyön kautta vahvistaa kansainvälisen tunnettuuden lisäksi osaamisen kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnassa. Lapin tasolla ASP-hanke tavoittelee myös yleisen tietoisuuden lisäämistä niistä kaikista mahdollisuuksista, joita meillä jo on.

Klusteri on yritysten ja yhteisöjen muodostama alueellinen yhteenliittymä. Sen tarkoituksena on, että toimijat hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä.

YRITYSRYPÄS. RAHANTEKOKONE. Synergiakeskittymä. Klusterilla on monta nimeä. Eikä ihme, sana klusteri ei välttämättä avaudu ensikuulemalta. Klusteri on yritysten ja yhteisöjen muodostama alueellinen yhteenliittymä. Sen tarkoituksena on, että toimijat hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä. Klusterissa voi olla myös keskenään kilpailevia yrityksiä.

Elinkeinoelämän tukipalvelut, aluekehitysorganisaatiot ja muut julkiset toimijat antavat yritysryppäälle tukea muun muassa edunvalvonnan ja rahoituksen kautta.Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot pitävät huolta, että klusterissa on aina viimeisin tutkimustieto ja tuotekehitysosaaminen sekä uusia osaajia.

VERKOSTON AVULLA yritykset löytävät uusia markkinoita. Isommalla porukalla voidaan ottaa isojakin urakoita. Yritysten ja yhteisöjen yhteenliittymällä on yksittäistä toimijaa paremmat mahdollisuudet esimerkiksi lähteä tavoittelemaan EU-rahoitusta ja kansainvälisiä kumppaneita kehittämishankkeisiin. Klusterin kautta voidaan nostaa suuremmalla volyymilla myös koko toimintaympäristön kiinnostavuutta.

Kilpailu edistää yritysten erikoistumista ja auttaa niitä löytämään omat vahvuutensa. Tuottavuus lisääntyy, syntyy uusia innovaatioita ja avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Menestyvät yritykset tuovat maakuntaan lisää työpaikkoja, osaamista ja hyvinvointia.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Kristiina Jokelainen, kristiina.jokelainen@lapinliitto.fi

* * *

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeessa mukana on ollut Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen kehitys sekä verkostojen kautta muita alueen toimijoita.