Kansainvälistä kasvua klustereista

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi kannustaa uskomaan Lapin mahdollisuuksiin.

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi
Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi

”Lappi on saanut hyvin näkyvyyttä ja jalansijaa monilla kansainvälisillä foorumeilla. Olemme ottaneet Lapin arktisen erikoistumisen strategian pohjalta klusterityön yhdeksi maakunnan painopistealueeksi. Työ on saanut erinomaisen alun: Lappi valittiin viime vuonna yhdeksi Euroopan klustereiden kehittämisen mallialueeksi viiden muun kärkialueen joukossa.

Klusteritoiminta antaa uusia toimintamalleja lappilaiselle elinkeinotoiminnalle ja vahvistaa esimerkiksi julkisia ja yksityisiä rahoitusmahdollisuuksiamme.


Tavoitteenamme on aidosti markkinalähtöisten ja kansainvälisyyteen pyrkivien yritysryppäiden kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Klusteritoiminta antaa uusia toimintamalleja lappilaiselle elinkeinotoiminnalle ja vahvistaa esimerkiksi julkisia ja yksityisiä rahoitusmahdollisuuksiamme. Nyt on aika tarttua tilaisuuteen ja alkaa hommiin. Tehemä pois!”

 

* * *

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeessa mukana on ollut Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen kehitys sekä verkostojen kautta muita alueen toimijoita.